Výlet 4. a 5. třídy do Živé vody, Archeoskanzenu a Kovozoo

Datum pořízení fotografií: 
16. 5. 2024