Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí,
pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce

Vám přejí všichni ze ZŠ a MŠ Všechovice