Školní kolo dějepisné olympiády

Letošního školního kola dějepisné olympiády na téma „Rozdělený svět a Československo v něm -1945-1992“ se zúčastnili 4 zájemci o historii z 8. a 9. třídy. Nejlepší znalosti v této oblasti prokázal Filip Kuchař z 8. třídy a naši školu bude reprezentovat i v okresním kole v Přerově v lednu.  Všem účastníkům gratulujeme k předvedeným znalostem a dovednostem pracovat s historickými texty, mapami i obrázky.