Školní kolo dějepisné olympiády

Letošní téma dějepisné olympiády pod názvem „Šlechta v proměnách času“ zaujalo 4 zájemce o historii ze 7. až 9. třídy. V úkolech se nejlépe zorientovala a nejvíce znalostí prokázala Nikola Mikšánková z 9. třídy, druhé místo obsadila Magdaléna Zelová z 8. třídy.

Žáci ze sedmé třídy- Jiří Floreš a Matyáš Adamčík se rovněž stali úspěšnými řešiteli, i když je soutěž určena žákům z vyšších ročníků.

Všem účastníkům gratulujeme k předvedeným znalostem a dovednostem pracovat s historickými texty i obrázky. Okresní kolo by se mělo konat v březnu a jsme rádi, že úspěšné řešitelky budou reprezentovat naši školu v Přerově.