Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

V příloze tohoto článku je umístěn seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání. Tento seznam je vyvěšen ode dne 3. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy a dále je také zveřejněn ode dne 3. 5. 2021 na webových stránkách školy. Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vážíme si Vašeho zájmu a děkujeme za Vaši důvěry!

Věříme, že červnová "Pohádková školička"  bude možná, a doufáme, že společně s Vašimi dětmi už konečně prožijeme normální školní rok. Těšíme se na Vaše děti, těšíme se na spolupráci s Vámi. Tak na viděnou v naší společné škole. 

Příloha: