Přírodovědný klokan 2022

Datum pořízení fotografií: 
12. 10. 2022