Plavecký výcvik

Na 8. září se asi nejvíc z celé školy těšili žáčci 2. a 3. třídy. Aby ne! Čekala je velká událost - první lekce výuky plavání na hranické plovárně! Už od rána byli někteří plni obav, do kterého družstva budou zařazeni. Už během samotné cesty na plovárnu byli trošku nervózní… A co teprve ve chvíli, kdy každý z nich musel ukázat, jak umí plavat, aby byl zařazen do správné výcvikové skupiny! Neobešlo se to bez slziček či šťastných výkřiků, ale jedno je jisté - s dalšími hodinami plavání se stanou děti ze ZŠ Všechovic stále lepšími a lepšími plavci, až v tom budou úplnými přeborníky!