Omezení ve výuce TV a HV

Vážení rodiče, vážení žáci,

 

Mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice v Olomouci ze dne 1. 10. 2020 dojde od pondělí 5. 10. 2020 do neděle 18. 10. 2020 k omezení ve výuce hudební a tělesné výchovy.

V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti).

Dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

Plavání dětí z mateřské školy a žáků 2. a 3. třídy by se tedy mělo konat i nadále beze změn.

Školní kluby a školní družina tedy pokračují ve své činnosti dále s dodržením předepsaných hygienických podmínek.

 

Příloha: