Kompletní informace k uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k vývoji situace Vám aktuálně představujeme další změny, které platí od 14. 10. 2020, zatím do 2. 11. 2020.

Celá škola přechází od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku, osobní přítomnost dětí ve škole není možná.

Nefunguje tedy ani školní družina.

Všechny organizační změny platí od středy 14. 10. 2020, středa bude jakýmsi „přechodovým“ dnem. Během tohoto dne budou žáci pracovat podle zadání svých vyučujících zadaných přes Školu online.

Ve čtvrtek už bude vše fungovat podle nových rozvrhů, které budou zveřejněny ve Škole online.

V týdnu od 26. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, nekoná se tedy ani distanční výuka.

 

Distanční výuka

První ročník až třetí ročník

 • Výuka bude organizována v blocích, jejichž náplň a vyučovací předmět bude určovat třídní učitel po dohodě s rodiči a dětmi. O organizaci výuky, zda proběhne přímo u monitorů nebo jiným způsobem, rozhoduje třídní učitel.
 • Organizační komunikace se odehrává standardně v prostředí Školy online.

Čtvrtý až devátý ročník

 • Žáci pracují podle daného rozvrhu. Při online výuce bude nejčastěji matematika a český jazyk, dalším nejčastěji zařazovaným předmětem bude angličtina.
 • U většiny dalších předmětů s časovou dotací dvě hodiny týdně se přímo u monitorů potkáme jednou za týden. Na další hodinu „dvouhodinových předmětů“ budeme zadávat práci. Ideální scénář v případě takových předmětů – na jednu hodinu zadáme výzvy na přemýšlení, pracovní listy, kvízy apod.
 • O organizaci výuky, zda proběhne přímo u monitorů nebo jiným způsobem, rozhoduje vyučující.
 • Organizační komunikace se odehrává standardně v prostředí Školy online.

 

Obecné zásady

 • Distanční výuka je povinná. V případě neúčasti tedy platí obvyklý způsob omlouvání nepřítomnosti.
 • Potřebuje-li někdo půjčit notebook, kontaktujte prosím třídní učitele. V rámci možností rádi pomůžeme. Přímo pro online výuku není notebook nezbytně nutný, je možné se připojit i přes mobil či tablet.
 • Má-li někdo potíže s připojením, domluvte si prosím s třídním učitelem jiný způsob práce (můžete si ji například vyzvednout přímo ve škole apod.).
 • Má-li někdo potíže s připojením k účtu ve Škole online, kontaktujte ředitele školy (daniel.navratil@zsvsechovice.cz).
 • V případě potíží žáků s přihlášením ke školním emailovému účtu nebo jiných aplikací Google G Suite, kontaktuje pana učitele Papežíka (pavel.papezik@zsvsechovice.cz)

 

Školní jídelna

Žáci se sice nemohou stravovat přímo ve školní jídelně, mohou si ale jídlo odebrat do jídlonosičů ve výdejním okýnku u jídelny (za stejnou cenu jako kdykoliv jindy během školního roku). Doba pro výdej obědů do jídlonosičů: 11.00 – 11.15. 

Všichni žáci mají v tuto chvíli obědy odhlášeny. Máte-li o stravování zájem, prosím, přihlašujte děti standardním způsobem u vedoucí školní jídelny.

 

Ošetřovné pro děti do 10 let

Podle našich prvotních informací není nutné potvrzení o uzavření školy, stačí Vaše čestné prohlášení, že musíte o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Vaše případné dotazy směřujte prosím na ředitele školy, případně na třídní učitele jednotlivých ročníků.

 

Mgr. Daniel Navrátil