Informace ze školní jídelny

Vážení strávníci, vážení rodiče,

Tak jako téměř všechny provozovny školního stravování jsme i my nuceni přistoupit k navýšení cen stravování ve školní jídelně. Navýšení je v tuto chvíli způsobeno rostoucí cenou vstupních potravin. Růst energií se nyní do výše ceny stravného nepromítá.

Stravování je stále z velké části dotováno MŠMT (mzdové prostředky) a obcí Všechovice (energie).

Ceny stravování jsou v tuto chvíli následující:

 

Základní škola (oběd)

 • strávníci 7 - 10 let           30,- Kč
 • strávníci 11 - 14 let         35,- Kč
 • strávníci 15 a starší         40,- Kč

 

Mateřská škola

Děti mladší 7 let:

 • přesnídávka       12,- Kč
 • oběd                   25,- Kč
 • svačina               11- Kč

Děti s odkladem povinné školní docházky (7 let a starší):

 • přesnídávka      12,- Kč
 • oběd                  30,- Kč
 • svačina              11,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).

 

Z novinek týkajících se naší školní jídelny stojí za zmínku zejména:

 • jídelníčky budou zveřejňovány s dvoutýdenním předstihem
 • postupně bude zařazován výběr ze dvou jídel

Co se týče průběžného zařazování výběru ze dvou jídel, půjde vždy jen o vybrané dny týdne. S ohledem na odebíraný počet obědů a velikost naší školní jídelny, není v silách personálu ŠJ vařit dvě jídla každý den. Děkujeme za pochopení.

Změn je připraveno více a my věříme, že našim strávníkům bude chutnat.

 

Se záležitostmi týkajícími se stravování, se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny!

Vladimíra Kuchaříková

email: jidelna@zsvsechovice.cz

telefon do školní jídelny: 775 399 612, 774 286 662