Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče a žáci,

protože se snažíme Vám usnadnit vstup do nového školního roku, níže najdete základní informace k průběhu prvního týdne školy a organizaci školy!

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Čtvrtek 1. 9. 2022

Slavnostní uvítání prvňáčků a  jejich rodičů proběhne od 7.35 hod. v aule školy (1. patro, pavilon ŠD). Poté se děti se svými rodiči odeberou do tříd. 

Zahájení školního roku pro 2. – 9. třídy proběhne uvítáním žáků ve třídách.

V tento den budou mít děti dvě vyučovací hodiny se svým třídním učitelem / učitelkou, s výjimkou dětí v 1. třídě, jejichž první školní den bude kratší.

Školní družina ani školní jídelna nejsou v tento den v provozu.

S sebou vezměte prosím sešit na poznámky a psací potřeby. Přezůvky budou žáci potřebovat od pátku.

 

Pátek 2. 9. 2022

Školní vyučování bude v pátek 2. 9. 2022 končit pro všechny ročníky po 4. vyučovací hodině.

Školní jídelna  a školní družina již bude pro přihlášené žáky v provozu.

 

Pondělí 5. 9. 2022

V pondělí 5. 9. 2022 bude školní vyučovaní končit pro žáky 1. – 2. ročníku po 4. vyučovací hodině a pro žáky 3. – 9. ročníku po 5. vyučovací hodině.

 

Od úterý 6. 9. 2022 se žáci již budou vyučovat podle rozvrhu hodin ve Škole online.

Výuka náboženství bude zahájena v týdnu od 12.9.2022.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní i odpolední školní družina je v provozu od 2. 9. 2022.

Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají do 5. 9. 2022 zápisní lístek. Prosíme o řádné zvážení osob uvedených v zápisním lístku jako osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Vychovatelky nevydají dítě osobě, která nebude uvedena na zápisním lístku, případně nebude mít písemné zmocnění zákonných zástupců - ZDE.

Zákonným zástupcům žáků přijatých do školní družiny budou předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč.

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

 

INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

6. 9. 2022 od 16.00 hod. pro I. st. ZŠ

8. 9. 2022 od 16.00 hod. pro II. st. ZŠ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Stravování ve školní jídelně bude v provozu od pátku 2. 9. 2022.

Systém internetového objednávání obědů https://www.strava.cz (jídelna 3080) bude spuštěn 29. 8. 2022. Jídelníček bude dostupný vždy s dvoutýdenním předstihem a odkaz na jídelníček je umístěn i na webových stránkách školy.

Rodiče nových žáků, musí ve čtvrtek 1. 9. 2022 osobně navštívit vedoucí školní jídelny, od níž rodiče obdrží uživatelské jméno a heslo pro internetové objednávání obědů. Čip pro nahrání obědů předá dětem třídní učitelka oproti vratné záloze 150 Kč.

 

Kontakt vedoucí ŠJ:

Vladimíra Kuchaříková, tel.: 775 399 612, email: jidelna@zsvsechovice.cz

 

Závěrem nám dovolte Vás upozornit, že za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. V případě neodhlášení dítěte v době nepřítomnosti žáka ve škole, pokud se nejedná o první den nepřítomnosti,  Vám bude účtován režijní poplatek za každý neodhlášený oběd.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny.

 

Těšíme se na viděnou!

 

Příloha: