Informace k rotačnímu návratu do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s rotační návratem žáků I. stupně Vám přinášíme základní informace, týkající se organizace výuky a průběhu testování žáků. Prosím, v případě jakýchkoliv nejasností se nás neváhejte ptát.

KDO SE VRACÍ

 • Žáci prvního stupně, rotačním způsobem. Tedy jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

JAK SE BUDEME STŘÍDAT

 • Od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou přítomni ve škole žáci 2. a 3. třídy. Žáci 1., 4. a 5. třídy budou mít v tomto týdnu zajištěnou výuku distančním způsobem.
 • Od 19. 4. do 23. 4. 2021 budou přítomni ve škole žáci 1., 4. a 5. třídy. Žáci 2. a 3. třídy budou mít v tomto týdnu zajištěnou výuku distančním způsobem.

PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE

 • Chirurgická rouška, nebo respirátor ve všech prostorách školy.
 • Pravidelné testování přímo ve škole, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti v samostatné kapitole věnované testování.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Školní družina bude v provozu ve standardní době a je určena žákům, kteří absolvují prezenční výuku.
 • Oddělení ŠD pro 1. třídu povede paní vychovatelka Denisa Španihelová.
 • Oddělení ŠD pro 2. třídu povede paní vychovatelka Barbora Clementis.
 • Oddělení ŠD pro 3. třídu povede paní vychovatelka Denisa Španihelová.

STRAVOVÁNÍ

 • Všichni stravující se žáci mají obědy od pondělí 12. 4. 2021 respektive od pondělí 19. 4. 2021 přihlášeny. V případě, že neplánujete oběd odebrat, je třeba jej odhlásit u vedoucí školní jídelny (tel.: 775 399 612).
 • Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat za stejnou cenu, jako kdykoliv jindy během školního roku, do jídlonosičů přes zadní vchod do školní jídelny. V případě zájmu o oběd během distanční výuky je nutné si jej s minimálně denním předstihem objednat u vedoucí školní jídelny.

ORGANIZACE VÝUKY

 • Všichni žáci přicházejí do školy v čase od 7.15 hod. do 7.30 hod. V šatnách se děti nebudou zdržovat a po převlečení odcházejí co nejdříve do své třídy. Dohled v šatně vykonává pověřený pracovník školy.
 • Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu platného v období zahájení školního roku.
 • Rozvrhy budou zveřejněny nejpozději v pátek 9.4.2021 ve školním informačním systému Škola online.
 • Hudební a tělesná výchova budou nahrazeny jinými aktivitami dle potřeb vyučujících.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce vozovky v úseku od kruhového objezdu směrem na Kelč musí žáci využít k příchodu ke škole schodiště od Pastevníku.
 • Ze stejného důvodu žádáme rodiče přijíždějící automobily o zvýšenou pozornost s ohledem na přicházející děti,  o toleranci a zvážení nutnosti zajíždět automobilem až k budově školy.

 

TESTOVÁNÍ

JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?

 • Testování u všech dětí bude prováděno samoodběrem pomocí testů od společnosti SINGCLEAN vždy v pondělí a ve čtvrtek, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

KDE SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?

 • Testování bude probíhat přímo v jednotlivých třídách.
 • Žáci se po příchodu do školy v šatnách přezují a převlečou, poté se ihned přesunou do své třídy.

KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?

 • Pokud dítě COVID-19 prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně škole doložit.
 • Bez písemného či elektronického doložení prvního pozitivního PCR testu se dítě účastní testování dle harmonogramu.

CO KDYŽ DÍTĚ NEBUDE V PONDĚLÍ NEBO VE ČTVRTEK VE ŠKOLE?

 • Musí se otestovat ihned první den návratu při příchodu do školy.
 • Pokud žák nebude přítomen první vyučovací hodinu, podrobí se testování bezprostředně po svém návratu.
 • Osobně či přes videotelefon u vchodu oznámí na sekretariát školy ještě předtím, než půjde do třídy, svou přítomnost. Pověřený pracovník školy poté zajistí testování. Po vyhodnocení testu se bude dítě moct zapojit do výuky.

MOHU DÍTĚTI POMOCI?

 • Ano, v případě žáků 1. až 3. ročníku může zákonný zástupce dítěti při testování pomoci přímo ve třídě.
 • Pracovník školy nebo jiná osoba než zákonný zástupce nemůže při testování asistovat bez písemného souhlasu nebo pověření zákonným zástupcem.

CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?

 • Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže.
 • Dítě můžete standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Budeme ale postupovat, jako by bylo dítě nemocné (zadávání úkolů, učiva aj.)

 CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?

 • V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje GRAFIKA ministerstva, najdete ji v příloze. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.

 

Pro lepší informovanost o průběhu testování zveřejnilo MŠMT letáky PRO ŽÁKY a PRO RODIČE.

MŠMT připravilo i instruktážní video.

 

 

Mgr. Daniel Navrátil

ředitel školy