Hodnocení spolupráce partnerských tříd (1. a 8. třída)

Letošní školní rok byla v rámci Partnerských tříd zahájena další spolupráce a to 1. třída (třídní učitelka Žaneta Suchánková) a 8. třída (třídní učitelka Ivana Pavlenová).

Během roku se žáci pravidelně setkávali a trávili společně čas.

Společné akce:

 • Rozdělili se do dvojic (hra pexeso) a vzájemně se seznámili.
 • Osmáci seznámili své nové kamarády se školou (prohlídka odborných učeben).
 • Zahráli si různé deskové hry a stavěli si se stavebnicemi.
 • Osmáci pomohli prvňáčkům plnit úkoly a ti za odměnu dostali Slabikář.
 • Před Vánocemi si zahráli společně vánoční Kahoot.
 • V dílnách vyrobili dřevěnou vánoční hvězdu, kterou prvňáčci věnovali svým rodičům.
 • Osmáci vyrobili pro své kamarády dřevěný vánoční stromeček, který jim přinesli do třídy.
 • Než žáci odešli na Vánoce domů, tak se vzájemně obdarovali drobnými dárečky.
 • Společně strávili hodinu psaní (osmáci si připomněli, jak krásně uměli psát v první třídě).
 • Zahráli si Blooket, kde si prvňáčci procvičili pamětné sčítání a odčítání.
 • Potkali se v rámci tělesné výchovy a společně si zacvičili a zahráli různé hry.
 • Natočili video na téma – dopravní výchova.
 • Prošli si Pohádkovou stezku (pomocí indicií hádali názvy známých českých pohádek).
 • Společně strávili den v přírodě (procházka na Skalku). 

 

A jak vzájemnou spolupráci hodnotí žáci?

Žáci 1. třídy

Prvňáčkům se spolupráce se staršími spolužáky moc líbila, zažili spolu spoustu zážitků, naučili se spolupracovat. A to nejdůležitější – mají ve škole staršího kamaráda.

 

Žáci 8. třídy

Byla to velká zodpovědnost, ale nakonec jsme si to všichni užili.

S novými kamarády se nám dobře pracovalo, byli moc šikovní, rádi si s nimi povídáme.