Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Celkem 21 dětí zahájilo novou etapu svého života. Za doprovodu rodičů, popřípadě svých nejbližších,  se sešli k slavnostnímu přivítání v aule školy, kde je přivítala spolužačka z II. stupně Nikola Lehnertová a místní hudební skupina Všechomor.  Ředitel školy Mgr. Milan Švach je srdečně uvítal, představil třídní učitelku Marii Voldánovou a předal slovo přítomným starostům obcí - Radovanu Mikušovi, Aleně Veličkové a Miluši Stržínkové. Následně byly děti představeny všem přítomným   a od vedení školy a Mikroregionu Záhoran obdržely malé dárky. V učebně  dětem  popřála paní učitelka hodně úspěchů v jejich práci a radosti z poznávání nových věcí a kamarádů. K tomuto přání se připojují i ostatní pedagogové.