Přerušení činnosti školní družiny

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, o přerušení činnosti školní družiny následovně:

v době jarních prázdnin, tj. od 24. 02. do 28. 02. 2020, je provoz školní družiny přerušen.