Přerušení činnosti školní družiny

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, o přerušení činnosti školní družiny následovně:

v době podzimních prázdnin a následného volna ředitele školy,

tj. od 29. 10. do 1. 11. 2019, je provoz školní družiny přerušen.

 

Mgr. Daniel Navrátil

ředitel školy