Přerušení činnosti školní družiny

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem rozhodl ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, o přerušení činnosti školní družiny následovně: 

v době pololetních prázdnin, tj. dne 1. 2. 2019, je provoz přerušen.

Přejeme všem dětem i jejich rodičům pěkný zimní prodloužený víkend.