Den Slabikáře

Letos proběhlo předávání Slabikáře v první třídě netradičně. Prvňáčci museli nejprve složit zkoušku ze zvládnutí Živé abecedy a prokázat znalost písmen, slabik a slov. Díky spolupráci s partnerskou osmou třídou, to však nebyla zkouška, ale vlastně zábava. Děti plnily rozmanité úkoly na stanovištích pod dohledem svých starších spolužáků a po jejich úspěšném zvládnutí, je čekalo předání vytouženého Slabikáře.

Milí prvňáčci, přejeme vám mnoho zdaru při čtení vaší první knížky – Slabikáře.

Fotogalerie: