Beseda - Cizinci mezi námi

Dne 7. června proběhla ve 4. a 6. třídě beseda, kterou nám nabídlo a zprostředkovalo Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj. Beseda pomohla žákům pochopit zásadních pojmy v souvislosti s integrací cizinců. Cílem besedy bylo dosáhnout porozumění pro jiné národy a jejich kultury, větší toleranci majority k minoritám a odstranění stereotypních názorů. Žáci si ujasnili pojmy uprchlík, migrant, cizinec.  Zabývali se problémy, které s tématem souvisí. Beseda mimo jiné ukázala citlivé zkušenosti dětí z oblastí, kde probíhají válečné konflikty.

Jsme rádi, že naši žáci měli možnost tuto besedu absolvovat, protože je vedla k zamyšlení nad mnoha aspekty, které souvisí s nedobrovolnou migrací. Věříme, že beseda napomohla k uvědomění si potřeby empatie a vstřícnosti k lidem v nouzi.

 

Příloha: