Aktuality

19. března se žáci 9. ročníku zúčastnili vzdělávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim s panem PhDr. Pavlem Kočím. Dozvěděli se o tom, jak tábor vznikl, jak fungoval, o životě vězňů, o...
Dnes se konala na naší škole beseda. Byla zaměřena na důležité preventivní téma a to je kyberšikana.  Proběhla v 5. a 6. ročníku. Besedu si pro naše žáky připravila preventistka por. Mgr. Lenka...
Milí předškoláci. Dovolujeme si Vás a Vaše rodiče pozvat do Školy nanečisto. Ta se bude konat ve středu 27. 3. 2024 od 16.00 hod. v prostorách základní školy. Jde o naše tradiční setkání s...
Dne 29. ledna 2024 se v Přerově zúčastili okresního kola olympiády v českém jazyce žáci Martin Mikulík a Matyáš Adamčík. Martin se umístil na 6.- 9. místě, Matyáš na 18.- 20. místě. Oběma gratulujeme...
Tradiční soutěže, která prověřuje schopnosti žáků komunikovat v anglickém jazyce, se letos zúčastnili zástupci všech tříd druhého stupně. Po písemné (vyřazovací) části se konala ústní kola ve dvou...
Vážení rodiče, z provozních důvodů rozhodl ředitel školy o přerušení činnosti školní družiny během jarních prázdnin. Provoz školní družiny je přerušen od 12.2.2024 do 16.2.2024.
Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí,
pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce Vám přejí všichni ze ZŠ a MŠ Všechovice    
Ve středu 13. prosince 2023 proběhlo na SPŠ Hranice regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které se zúčastnilo cca 70 žáků základních škol okresů Přerov a Nový Jičín. Z naší...

Stránky