Aktuality

Vážení rodiče, vážení žáci,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který Vám byl zaslán formou odkazu ve zprávě do Školy online....

I v letošním školním roce si Vás dovolujeme pozvat k zápisu do Základní umělecké školy Hranice, jejíž detašované pracoviště působí i na naší škole.

...

Vážení rodiče dětí zapsaných do naší základní školy,

i když bychom v to ještě před pár měsíci nevěřili, nakonec se nám přece jen podaří naplnit náš...

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka ve druhém pololetí tohoto školního roku se uskutečňuje zcela nestandardním způsobem za situace, na kterou nebylo možné...

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách umožnilo MŠMT svým rozhodnutím obnovit přítomnost žáků všech ročníků...

Vážení rodiče, vážení žáci,

jistě jste mnozí z Vás zaregistrovali rozhodnutí vlády ČR z pondělí 25. 5. 2020, které od 8. 6. 2020...

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 2 volných dnů pro žáky (ředitelského volna)

V souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/...

Informace od Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Kateřiny Suchánkové:

S ohledem na omezený počet dětí prvního...

Stránky