Ceny

Cena oběda

Ceny obědů jsou od 1. 2. 2020 stanoveny takto:

oběd pro žáky ve věku 7 - 10 let (1. - 4. třída) 24 Kč          
  11-14 let (5. - 8. třída) 28 Kč  
  15 a více let (9. třída) 32 Kč  

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, rozhodující je tedy věk, jakého žák dosáhne v daném školním roce (tedy od 1. září do 31. srpna) dle Vyhlášky č. 107 o školním stravování.

Žáci platí pouze cenu potravin spotřebovaných na přípravu jídla, všechny ostatní náklady (mzdy, energie…) jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Z toho důvodu je také skladba a pestrost stravy kontrolována nadřízenými orgány a dětem tak musíme vařit někdy i méně oblíbená jídla podle stanovených pravidel.

Za tuto cenu má žák nárok na oběd pouze v době jeho přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti (nemoc). V případě odběru jídla v době nemoci nebo o prázdninách je třeba uhradit plnou cenu oběda - tedy nejen cenu surovin, ale také věcnou a mzdovou režii.

 

Cena oběda pro cizího strávníka:  74 Kč
Cena oběda pro důchodce:  59 Kč  (15 Kč přispívá Obecní úřad Všechovice)

 

Cena stravy pro děti v mateřské škole

Cena přesnídávky pro dítě MŠ:  9 Kč
Cena oběda pro dítě MŠ do 7 let:  20 Kč
Cena oběda pro dítě MŠ starší 7 let (s odkladem):  24 Kč
Cena odpolední svačinky pro dítě MŠ:  9 Kč

 

Zajistěte si u své banky dostatečný limit platby.

Další informace u vedoucí školní jídelny.

 

Informace aktualizovány 16. 1. 2020

 

viz také Placení stravného, Provozní řád školní jídelny

 

Příloha: