Adaptační kurz 5.třídy

Datum pořízení fotografií: 
12. 9. 2019

Adaptační kurz žáků 5. třídy splnil  co měl -  dva dny plné zábavy, legrace, napětí a soutěží, ve
kterých nejde o to, kdo zvítězil ale o lepší poznání spolužáků, týmovou spolupráci, a hlavně spoustu
společných zážitků.

Třída: