Exkurze - Teplice nad Bečvou

Letošní osmáci zakončili školní rok exkurzí (výletem) do Teplic nad Bečvou. Navštívili Hranickou propast (nejhlubší propast na světě), podívali se k soše svatého Janka, prošli se po Teplicích. K obědu si opekli špekáčky a jako dezert si koupili zmrzlinu. Exkurzi zakončili prohlídkou Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Jak exkurzi hodnotí žáci?

Exkurze byla moc fajn. Děkujeme hlavně paní Kuchaříkové (mamince od Amálky), která nám přichystala špekáčky a drobné občerstvení.

Exkurze se mi moc líbila. Určitě bych si to zopakoval.

Na exkurzi se mi moc líbilo. Počasí nám vyšlo a nálada byla skvělá!

Nejvíce se mi líbilo opékání špekáčků, krmení kačen a brouzdání v Bečvě.

Žáci 8. třídy