Den naruby

Jak vypadá klasická vyučovací hodina? Tak to ví určitě každý. Je to hodina, ve které učitel učí žáky.

O tom, že to není jednoduché, se mohli naši deváťáci přesvědčit. 

Sami přišli s nápadem, že by si chtěli roli učitele vyzkoušet. 

Rozdělili se do dvojic a vylosovali si třídu, ve které vedli jednu vyučovací hodinu.

 

Kde a jaký předmět žáci učili?

1. A (v roli učitele Viktorka a Magda) - hodina matematiky

1. B (v roli učitele Martin a Patrik) - hodina angličtiny

2. třída (v roli učitele David a Nicolas) – hodina matematiky         

3. třída (v roli učitele Ella a Ríša) - hodina matematiky

4. třída (v roli učitele Matouš a Kuba) - hodina matematiky

5. třída (v roli učitele Andrea a Adriana) - hodina angličtiny

6. A (v roli učitele Ema a Marek) - hodina tělesné výchovy

6. B (v roli učitele Amálka a Deniska) - hodina matematiky

7. třída (v roli učitele Lukáš a Štěpán) - hodina zeměpisu

8. třída (v roli učitele Ella a Ríša) - hodina angličtiny

 

A jak žáci hodnotili svoji první zkušenost s rolí učitele?

Viktorka a Magda: "Rády bychom si to zkusily znovu (třeba i v jiné třídě a jiný předmět). Některé děti trochu zlobily."

David a Nicolas: "Učilo se nám dobře a překvapilo nás, jak rychle se žáci učí."

Ella a Ríša (3. třída): "Mile nás překvapilo, že se děti hlásily a nezlobily."

Jakub a Matouš: "Hodina proběhla podle našeho plánu."

Andrea a Adriana: "Hledaly jsme inspiraci na internetu, v učebnici. Radily jsme se s paní učitelkou. Bylo to fajn, ale učitelkou bychom být nechtěly."

Amálka a Deniska: "Během hodiny jsme se navzájem doplňovaly. Byly jsme překvapené a potěšené, že nás žáci poslouchali."

Ema a Marek: "Na hodinu jsme se moc nepřipravovali, protože jsme učili tělocvik. Žáci byli hodní. Roli učitele bychom si nezopakovali."

Ella a Ríša (8. třída): "Připravili jsme si skupinovou práci. Docela nás to bavilo a možná bychom si to i zopakovali."

 

Žáci 9. ročníku

O zdokumentování celé akce se postaral Pepa. 

Fotogalerie: