Besedy se strážníkem Městské policie Hranice

Letos opět zavítal do naší školy strážník Městské police Hranice pan Petr Šindler.

Předal našim žákům zajímavé a pro život důležité informace. 

V jednotlivých ročnících se věnoval následujícím tématům:

6. ročník

- pravidla silničního provozu (dopravní značky, chování chodce)

- řešení přestupků

- donucovací prostředky

- sebeobrana

7. ročník

- rozdíl mezi městskou a státní policií

- jízda na kole, koloběžce

- linka 158

- trestní odpovědnost dětí a mládeže

- rozdíl mezi přestupkem a trestným činem

- donucovací prostředky

- povinná výbava strážníka městské policie

8.  a 9. ročník

- sebeobrana (osobní zóna, donucovací prostředky)

- trestné činy (znásilnění, sexting, pořizování a šíření pornografie)

- občanský průkaz

- dechová zkouška

- testy na drogy

- pořizování zvukových záznamů a videozáznamů

Děkujeme panu Šindlerovi za besedu a těšíme se na další setkání.