Aktuality

Na přelomu měsíce března a dubna žáci 5. třídy chodili číst svým mladším spolužákům do 1. a 2. třídy. Četlo se z knih autorů, kteří v tomto roce staví nebo by oslavili významné jubileum. Např. Z....

Dne 13. dubna 2016 se žáci 3. až 9. ročníku zúčastnili v místním kině filmové besedy. Navštívil nás pan Cyril Podolský, známý režisér, scénarista a animátor např. večerníčku Krysáci, seriálu...

Dne 20. dubna 2016 se vydali žáci páté třídy na exkurzi do Prahy. Vyjížděli jsme 5:45 z hranického nádraží vlakem LEO Express. Cesta nám trvala 3 hodiny. Po příjezdu uvítal pan...

11. 5. 2016

Ve středu 11.5. pojedeme do muzea v Horním Újezdě. Návštěva Expozice Jak se žilo v Ójezdě se uskuteční během odpoledního provozu školní družiny. Kroužek pohybových aktivit nebude, p. Pumprla je na...

26. 4. 2016 - 2. 5. 2016
19. 4. 2016

19.4.2016 sehráli žáci 1. stupně turnaj v kopané- Mc Donald's Cup.

V první skupině (1.-3.třída) obsadili první místo třeťáci, druháci se umístili na 2.příčce a prváci skončili na 3. místě...

8. 4. 2016

Akce plnou dobrodružství, konanou v pátek 8. 4. a v sobotu 9. 4. 2016  s názvem „Noc bez Andersena“ určenou pro mladší děti se zúčastnilo 17 žáků z 3. – 6. třídy a 4 vedoucí. Začátek programu byl...

Dne 5.4.2016 proběhl v tělocvičně školy turnaj ve vybíjené, kde si poměřili své dovednosti žáci 3.-5.ročníku.

Spolužáci hráčů vytvořili při povzbuzování své třídy velmi pěknou atmosféru....

Stránky