Oznámení školy

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel základní školy, jejíž činnost...

Ředitel školy jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice p.o., Všechovice 88, 753 53 hledá pracovníka/pracovnici na pozici: Učitel/učitelka v mateřské škole...

Všem žákům současným i bývalým, rodičům i ostatním rodinným příslušníkům, stejně jako "pouhým" přátelům školy a všem v blízkém i vzdáleném okolí přejeme spokojené, láskou a porozuměním naplněné...

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 od 12.30. do 16.00 hodin v budově základní školy.

...

Na základě výsledků voleb do školské rady pro funkční období 2017 - 2020, které vyhlásil ředitel Základní školy a mateřské školy Všechovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/...

Vážení rodiče,

protože Škola online během září zapracovala do své aplikace několik novinek (nové menu, vzhled, podepisování známek atd.), reagujeme na...

Ředitel Základní školy a mateřské školy Všechovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (...

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel základní školy, jejíž činnost...

Stránky

Hlavní menu

by Dr. Radut