Výměnný pobyt v Polsku

Datum pořízení fotografií: 
18. 10. 2018