Všechovický šplhoun

Datum pořízení fotografií: 
27. 3. 2018

1. ročník soutěže ve šplhu na tyči