Otevření detašovaného pracoviště ZUŠ Hranice

Po vzájemné dohodě vedení obou škol a za souhlasu zřizovatelů Vám můžeme oznámit, že od nového školního roku, tzn. od 1.9.2019, bude v budově ZŠ a MŠ Všechovice působit detašované pracoviště Základní umělecké školy Hranice.

Otevřeny budou dva hudební obory, a to Hra na zobcovou flétnu, který je určen pro žáky 1.,2. a 3. třídy ve školním roce 2019/2020 a Přípravné obecné studium určené pro děti ve věku od 5 do 7 let.

Zápis pro školní rok 2019/2020 se uskuteční souběžně se zápisem do 1. třídy základní školy, tj. v pátek 26. 4. 2019 od 12.30 do 16.00 hod.

Dostavit se mohou nejen děti, které jdou k zápisu do 1. třídy, ale i současní žáci 1. a 2. třídy naší či jiné školy a stejně tak i děti z mateřských škol pro Přípravné obecné studium.

Věříme, že se tato nabídka setká s pozitivním ohlasem a zájmem. Kapacita pracoviště bude omezená a výběr dětí pro studium je čistě na rozhodnutí ZUŠ Hranice.

Více informací k požadavkům na zápis je možno najít i na webu ZUŠ Hranice - www.zushranice.cz