Papežík Pavel

Mgr. Pavel Papežík

Letos učí: 
Př, M, Ch, Inf, Hv
Další úkoly: 
ICT koordinátor, EVVO, šk. web
Kde probíhají konzultace: 
učebna přírodopisu