Volitelné a nepovinné předměty

Od školního roku 2013/14 je nařízením MŠMT povinná výuka druhého cizího jazyka, probíhá v 7.-9. ročníku výuka německého jazyka 2 hodiny týdně. Během základní školy žáci absolvují celkem 6 hodin výuky (týdně) druhého cizího jazyka.

Dále škola nabízí výuku nepovinného předmětu: náboženství římsko-katolické