Stravování

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Všechovice poskytuje stravování dětem a zaměstnancům základní i mateřské školy a cizím strávníkům.Pro děti MŠ jsou připravována tři jídla denně ( přesnídávka, oběd, svačinka ), pro žáky ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky obědy. 

 

Obědy se vydávají od 1125 do 1300, cizím strávníkům od 1115 do 1125.

 

Jídelníček na aktuální týden je vyvěšen na stránkách školy, na nástěnce ve školní jídelně a u vchodu do jídelny.  

 

Každý strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně, musí vyplnit „Přihlášku ke stravování“ a odevzdat ji vedoucí školní jídelny.

 

viz Provozní řád školní jídelny