Složení školské rady

Zástupci pedagogů:

Mgr. Marie Voldánová - předseda ŠR

Mgr. Irena Kociánová

 

Zástupci zřizovatele:

Radovan Mikuš

Marcela Tomášová

 

Zástupci rodičů:

Ing. Libor Kývala

Ing. Daniela Tvrdoňová