Sdružení rodičů a přátel školy

SRPŠ má 9 členů výboru, ve kterém jsou zástupci jednotlivých obcí a jednotlivých tříd.

Svobodová Lenka, Koukalová Jana, Indruchová Jiřina, Mašláňová Zuzana,Idesová Martina, Nevimová Petra, Kubjátová Monika, Hlavičková Magdaléna, Švachová Hana- odstoupila, Marcela Kuchaříková

Předseda : Monika Kubjátová

Jednatel : Lenka Svobodová

Hospodář : Jana Koukalová

Z ročního příspěvku SRPŠ, který je ve výši 200 Kč na nejmladšího sourozence ve škole, jsou hrazeny :

 • odměny pro žáky za dobrou reprezentaci školy, odměny za vynikající prospěch

 • cestovné na soutěže

 • knihy a věcné odměny pro žáky 9. ročníku

 • příspěvky na lyžařský kurz žákům 7. třídy a pro žáky 4. a 5. ročníku

 • příspěvek na plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

 • příspěvek na práci zájmových kroužků

 • 10% dopravy na žákovské exkurze pro II. stupeň a školní výlety pro I. stupeň

 • lektoři Prevence sociálně-patologických jevů

 • drobné odměny za soutěže pořádané na Dětský den, na Mikuláše, na celoroční akce pořádané žáky 9. ročníku pro ostatní třídy

Z prostředků SRPŠ byla například zakoupena videokamera, digitální fotoaparát, lyžařská výzbroj a bylo přispěno na zakoupení keramické pece.

Tradiční akce pořádané sdružením:

 • Ples SRPŠ

 • Dětský karneval