Placení stravného

Stravné se platí předem, pro odběr stravy jsou strávníkům vydány stravenky.

Bezhotovostní platba

Platba je prováděna inkasem z účtu rodičů na základě povolení k inkasu. Pokud nezrušíte povolení k inkasu, pokračuje tato platba po celou školní docházku.

Platba je prováděna zálohově k 25. dni v měsíci podle počtu stravných dnů následujícího měsíce a podle ceny oběda a je snižována o obědy odhlášené k datu výpočtu záloh. Např. 25. srpna je stržena záloha na celé září, 25. září je sražena záloha na říjen a je snížena o dosud známé odhlášky ze září.

Strávník je přihlášen na všechny dny školní docházky kromě prvního a posledního dne školního roku, na tyto dny je třeba stravu individuálně objednat.

Je možné přihlašovat jen určité dny v týdnu (např. pondělí, úterý, čtvrtek). Požadované dny je třeba nahlásit vedoucí ŠJ a na další měsíce bude prováděno inkaso pouze na tyto dny.

Vytiskněte si tiskopis Povolení inkasa pro bezhotovostní platby stravného nebo si jej vyzvedněte ve školní jídelně. Jeden tiskopis je možné použít i pro více sourozenců.

Stravenky žáci dostanou nejpozději první den v měsíci od třídního učitele. Při ztrátě stravenek se náhrada neposkytuje.

Žáci 1. třídy mají stravenky v družině a dostanou je jednotlivě až v jídelně.

Platba v hotovosti

Platba v hotovosti není možná.

 

Cizí strávníci

Cizí strávníci platí obědy stejně jako děti ZŠ nebo podle dohody s vedoucí ŠJ.

 

Informace aktualizovány 1. 9. 2019

 

viz také Ceny, Odhlašování obědů, Provozní řád školní jídelny