Měsíční plány družiny

Únor - Masopust

Zájmové činnosti

 • Karneval školní družiny
 • Turnaj ve hře Člověče, nezlob se

 

Výtvarná a pracovní činnost

 • Malba zimního oblečení  - různé techniky
 • Výroba masek
 • Stavění sněhuláků a soch ze sněhu
 • Výroba přání (Valentýn)

 

Sportovní činnosti

 •  Zimní sporty
 • Štafetové hry
 • Vybíjená
 • Hry se švihadly

 

Hudební a dramatické činnosti

 • Zpěv s pohybem
 • Rytmizace písní s jednoduchými hudebními nástroji
 • Pantomima

 

Didaktické činnosti

 •  Hádanky, kvízy, didaktické hry
 • Paměťové hry
 • Povídání o svatém Valentýnu – pracovní listy
 • Povídání o Masopustu – pracovní listy

 

Další činnosti

 • Týden Povolání

 

Den deskových her v knihovně

Příloha: