Konzultační dny

Konzultační dny probíhají vždy ve středu od 15 do 17 hodin.

23. října 2019
8. ledna 2020
8. dubna 2020
27. května 2020

Individuální konzultace s vedením školy, učiteli, výchovným poradcem (Mgr. Kateřina Plesníková)
a metodikem prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Ivana Pavlenová)
je možná i mimo konzultační dny po předchozí domluvě.