Zápisy z jednání školské rady

Zde jsou k dispozici zápisy z jednání školské rady: