KONCEPCE A STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2019/2020 – 2021/2022

Obsah koncepce:

1. Úvod
2. Charakteristika školy
3. SWOT analýza stávajícího stavu základní školy a mateřské školy
4. Vize školy 
5. Hlavní cíle v jednotlivých oblastech
6. Stanovení strategií k dosažení cílů koncepce
7. Závěr

Mgr. Daniel Navrátil, ředitel školy
2. září 2019

 

Koncepce rozvoje školy na období dalších tří let byla školskou radou projednána a  schválena 
13. 11. 2019. Koncepce je v příloze ke stažení: