Projekt SIPVZ

Videokamera a interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka jako prostředky k rozvíjení komunikativních dovedností.

Tak to je celý název našeho projektu. Na první pohled se může zdát poněkud komplikovaný, proto bych ráda stručně vysvětlila, o co jde. Vše začalo už v březnu 2006, kdy jsme požádali o dotaci na vybavení učebny anglického jazyka moderní multimediální technikou. Vypracovali jsme projekt, ve kterém by se nová informační a komunikační technologie mohla začít využívat novým a neobvyklým způsobem. Projekt jsme přihlásili do rozvojového programu ve vzdělávání Projekty škol a v květnu byla naše žádost kladně vyřízena. Již v červnu jsme začali učebnu anglického jazyka vybavovat videokamerou, interaktivní tabulí, audiotechnikou, přenosným počítačem a dataprojektorem.
V září jsme se pustili do skutečné realizace projektu. Našim cílem je zvýšit u žáků zájem o anglický jazyk a v hodinách je aktivizovat. Věříme, že nová technika nám k tomu může výrazně pomoci. A k čemu tedy máme všechny ty novinky? Videokamera nám slouží k zaznamenávání výkonů žáků. Především chceme podporovat rozvoj jejich komunikativních dovedností v anglickém jazyce. Výstupy žáků k probíraným tématům zaznamenáváme. Žáci pak mají jedinečnou možnost vidět a hodnotit své výkony. K tomu nám slouží právě dataprojektor a interaktivní tabule, pomocí níž také žáci prezentují své pracovní listy.
Vše se teprve rozjíždí, ale první záznamy jsou pořízeny a pracovní listy k nim jsou hotovy. Žáci sedmých tříd se do projektu bez problémů zapojili. Záznamy jejich vystoupení před kamerou najdete na této stránce.

Hodnocení projektu najdete zde.