Spolupráce s psycholožkou

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Mgr. Ivanou Matysovou, psycholožkou PPP Olomouckého kraje, pracoviště Hranice. Její pravidelné pracovní návštěvy u nás ve škole se staly tradicí, již oceňují jak pedagogové, tak široká rodičovská veřejnost. Pro nás pedagogy je neocenitelná okamžitá zpětná vazba ihned po vyšetření dítěte a nenahraditelný osobní kontakt s psychologem. Rodiče pak oceňují vstřícnost a ochotu Mgr. Ivany Matysové při řešeních různých problémů. Často se ptají, kdy bude opět přítomna ve škole, a chtějí ji opakovaně navštívit a požádat o rady. S její pomocí se nám také podařilo odstranit jisté zábrany, které dříve rodiče měli v souvislosti s návštěvou psychologa. 

Ve svých zprávách o vyšetření popisuje fundovaně, ale zároveň srozumitelně a čtivě daný problém, nabízí řešení a cenné rady pro rodiče i vyučující.

Pomáhá nám řešit různé výukové problémy našich žáků, zúčastňuje se pravidelně zápisu žáků do 1. tříd, kde je nám rovněž zasvěceným poradcem, a v neposlední řadě je naším pomocníkem při řešení různých problémových a krizových situací.

V letošním školním roce jsme kromě stávajících aktivit zahájili program „Sally“ (žáci mají možnost svěřit se jí se svými problémy – školními, soukromými či jinými) a zaměřujeme se rovněž na profesní orientaci žáků nejvyšších tříd. Uvažujeme také o zvýšení četnosti návštěv našeho „školního psychologa“ tak, abychom mohli uspokojit všechny zájemce – žáky i rodiče.

Chtěli bychom touto cestou Mgr. Ivaně Matysové poděkovat za vstřícnost a péči, kterou věnuje našim žákům a za ochotu ke spolupráci při řešení problémů vyplývajících z naší pedagogické práce.