Pokyny k bezpečnosti žáků

Některá důležitá upozornění k zajištění bezpečnosti

  1. Šatny se ve škole žákům otevírají v 7.15.  Není vhodné, aby děti přicházely do budovy dříve. Pro dojíždějící žáky, kteří do školy  docházejí od autobusu již v 7.00 hodin, je učiněna výjimka.
  2. Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce) našich žáků z 1. stupně školy,  že v případě příchodu dítěte do školy během vyučování (např. od lékaře), je nutno předat dítě přímo vyučujícímu.
  3. V areálu školy není povolena jízda na kolech, koloběžkách, bruslích a prknech.

Hlavní menu

Stranka_edit | by Dr. Radut