Konzultační dny

Konzultační dny probíhají vždy ve středu od 15 do 17 hodin.

1. listopadu 2017
10. ledna 2018
4. dubna 2018
6. června 2018

Individuální konzultace s vedením školy, učiteli, výchovným poradcem (Mgr. Irena Kociánová)
a metodikem prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Ivana Pavlenová)
je možná i mimo konzultační dny po předchozí domluvě.

Hlavní menu

Stranka_edit | by Dr. Radut