Konzultační dny

Konzultační dny probíhají vždy ve středu od 15 do 17 hodin.

31. října 2018
9. ledna 2019
3. dubna 2019
29. května 2019

Individuální konzultace s vedením školy, učiteli, výchovným poradcem (Mgr. Irena Kociánová)
a metodikem prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Ivana Pavlenová)
je možná i mimo konzultační dny po předchozí domluvě.