Vycházka ke krmelci

Datum pořízení fotografií: 
7. 2. 2018
Třída: