Exkurze - PVE Dlouhé Stráně, Ruční papírna Velké Losiny

Datum pořízení fotografií: 
13. 6. 2019

Exkurze 6. a 7. třídy do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a Ruční papírny Velké Losiny.