Besedy k prevenci kriminality

Datum pořízení fotografií: 
8. 10. 2019

Prevence kriminality - besedy na druhém stupni se strážníkem Městské policie Hranice panem Petrem Šindlerem.