Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 od 12.30 do 16.00 hodin.

Koho se zápis týká?

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2019, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2020, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad povinné školní docházky, nemusíte (ale můžete) se znovu dostavit k zápisu. Doporučujeme k zápisu přijít. V každém případě ale musíte potvrdit nástup do školy, a to do 30. dubna 2019.

 

ŠKOLA NANEČISTO

Stejně jako v předchozích letech, i letos se bude konat úspěšná akce - ŠKOLA NANEČISTO. Předpokládaným termínem je konec měsíce března. Přijďte si se svými předškoláky prohlídnout prostředí školy, které je při zápisu čeká, poznat paní učitelky, které budou zápisu přítomny, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí nebo si ověřit, jak bude Vaše dítě reagovat na činnosti a úkoly během zápisu.

Rodiče zde budou informováni o organizaci a průběhu zápisu, k vyzvednutí budou připraveny potřebné formuláře a získáte zde i odpovědi na případné otázky či nejasnosti týkající se zápisu či školní docházky.