Výtvarná soutěž "Tak to vidím já"

Žáci 2. ročníku se úspěšně zapojili do výtvarné soutěže s názvem "Tak to vidím já", kterou vyhlásilo Středisko volného času ATLAS a BIOS v Přerově. Úkolem dětí bylo ztvárnit pohled dětí a mládeže na současné problémy spojené s asociálním (lhaní, toulání), disociálním (drogy, záškoláctví, gambling) nebo antisociálním chováním (krádeže, šikana, agrese).

Do soutěže jsme zaslali celkem 11 výtvarných prací.

V soutěžní kategorii pro žáky 1. - 3. ročníku obsadil krásné 1. místo Vojtěch Trunečka, dále pak  6. místo obsadila Nikol Marková, 8. místo Nela Hoang-Thi, 9. místo Adam Dostál, 11. místo Pavlína Kubešová, 16. místo Jiří Velička, 17. místo Šarlota Cielecká, 18. místo Eliška Kuchaříková a 24. místo David Lehnert. 

Těchto devět malých výtvarníků se může těšit na diplom a odměnu, protože porota ocenila 27 prvních obrázků.