Vyhlášení volna ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci

Stejně jako v předchozích obdobích je obec Všechovice stále velmi úspěšná co se týče žádostí o dotace směřované do naší školy. V předchozích dnech jsme byli informováni, že nám budou poskytnuty finanční prostředky na kompletní rekonstrukci chodeb II. stupně ZŠ. S ohledem na minimalizaci narušení výuky stavebními a jinými pracemi bylo dohodnuto, že nejnáročnější část rekonstrukce bude probíhat v období podzimních prázdnin a ve zbývajících dvou dnech daného týdne.

Proto tedy, v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem rozhodl ředitel základní školy o vyhlášení 2 dnů volna pro žáky školy v  době od 31. 10. do 1. 11. 2019.

Základní škola bude v tuto dobu uzavřena. Provoz mateřské školy zůstane zachován. O zajištění provozu školní družiny v omezeném režimu bude rozhodnuto na základě dotazníkového šetření zájmu.

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Daniel Navrátil

ředitel školy